Wysyłka i dostawa Twoich towarów.

1. Sklep Internetowy P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska znajdujący się pod adresami www.motokasia.pl zobowiązany jest dostarczyć towar wolny bez wad i zgodny z Umową sprzedaży.
2. Usługodawca prowadzi sprzedaż i dostawę na terenie Rzeczypospolitej.
3. Na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca umieszcza informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych na realizację i Dostawę złożonego zamówienia.
4. Towary z zamówienia są dostarczane za pośrednictwem dostawcy do Klienta na adres podany przez niego w formularzu zamówienia.
5. W dniu wysłania zamówienia przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja z potwierdzeniem nadania przesyłki.
6. Po doręczeniu przez Dostawcę Towaru Klient powinien w obecności pracownika Dostawcy sprawdzić przesyłkę, a w przypadku uszkodzeń zażądać sporządzenia protokołu szkody.
7. Klient po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego i wyrażeniu takiej chęci może odebrać Towar w biurze Sprzedającego po uprzednim ustaleniu z Usługodawcą terminu tego odbioru.
8. Sprzedawca dołącza do zakupionego Towaru paragon, bądź fakturę VAT (na życzenie klienta).
9. W przypadku nie zastania Klienta pod podanym w formularzu adresem odbioru Dostawca pozostawi awizo. Jeśli nastąpi zwrot do Sprzedawcy ten podejmie próbę kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonicznego z Klientem.